Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SATO: Οικονομικό ημερολόγιο

H SATO A.E. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της εταιρείας για το έτος 2020 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

26/06/2020: Ανακοίνωση & Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του έτους 2019.

30/06/2020: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

30/09/2020: Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου 2020.

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση 2019.

H Εταιρεία διευκρινίζει οτι τα αποτελέσμτα θα ανακοινώνονται μετα το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.satogroup.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματοστηρίου Αθηνών www.ase.gr.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v