Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΦΙΕΡΑΤΕΞ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε ΒΑΦΕΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ (ΦΙΕΡΑΤΕΞ) (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2020, το οποίο πλέον έχει ως εξής:

1) Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2019: Πέμπτη 25/06/2020 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

2) Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019: Παρασκευή 26/06/2020.

3) Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων: Παρασκευή 31/07/2020.

4) Δημοσίευση Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020: Τετάρτη 30/09/2020.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2019. Σε περίπτωση που η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων διαφοροποιηθεί με απόφασή της από την προαναφερθείσα πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα υπάρξει τροποποίηση του παρόντος και ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με καινούρια ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v