ΙΝΤΕΡΤΕΚ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ,η εταιρεία ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2020:

- Η ανακοίνωση της Ετήσιας Οικονομικής  Έκθεσης  για τη χρήση 2019 ,θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 ,με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.intertech.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών μετά τη λήξη της συνεδρίασης .

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.(Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019).

-  Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2020: Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες ,αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος ,σύμφωνα με το οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v