Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MEVACO: Ανακοίνωση

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής  «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι προέβη στην κατάρτιση σύμβασης με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»  (JUWI HELLAS S.A.)  θυγατρική του γερμανικού πολυεθνικού ομίλου JUWI,  για την παραγωγή-κατασκευή σταθερών μεταλλικών βάσεων για το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο της Ν.Α. Ευρώπης, ισχύος 204 MWp.

Το εν λόγω πάρκο, απέχει 15 km από την πόλη της Κοζάνης και με βάση τα ισχύοντα δεδομένα ο τελικός αποδέκτης είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).

Η παραγωγή και παράδοση των ως άνω βάσεων προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς 10μήνου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία διαθέτοντας τεράστια τεχνογνωσία σε παρόμοια έργα, έχει κατασκευάσει από το 2011 μεταλλικές βάσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος που υπερβαίνει τα 900 MWp τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος, όπως UK, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Παναμάς, Χιλή, Άγιος Δομίνικος, Κύπρος κ.α.

Εντός του αυτού ως άνω πλαισίου και με την εμπειρία  και τεχνογνωσία που αποδεδειγμένα διαθέτει η Εταιρεία διεκδικεί αντίστοιχο αντικείμενο για την κατασκευή των μεγαλύτερων φωτοβαλταϊκών πάρκων που πρόκειται να ανεγερθούν εντός των προσεχών δύο ετών 2021-2022 στη χώρα μας. 

 

Ασπρόπυργος, 14 Δεκεμβρίου 2020

Για την «MEVACO A.E.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v