Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha: Εγκρίθηκε το πρόγραμμα stock options

Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ενέκρινε τον κανονισμό του Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης με δικαίωμα απόκτησης νεοεκδοθεισών Μετοχών της Τράπεζας (Stock Options Plan) και χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης. 

Δείτε την ανακοίνωση στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό". 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v