Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς την Εταιρεία στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών», η Preskongo Limited, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Pavel Saroch, Β’ Αντιπρόεδρο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., προέβη στις 11.02.2021 σε αγορά, 800.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.480.000 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v