Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Εξαγορά εταιρίας

Η «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» γνωστοποιεί ότι στις 01 Μαρτίου 2021 υπεγράφη, σε υλοποίηση της σχετικής
έγκρισης του Δ.Σ. της εταιρείας της 26/02/2021, Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας Εταιρικών
Μεριδίων, δυνάμει του οποίου η Entersoft αγόρασε το σύνολο των εταιρικών μεριδίων
(100%) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «WEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό
τίτλο «WEDIA ΕΠΕ», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου
27, με αριθμό ΓΕΜΗ: 009248401000 και Α.Φ.Μ. 997787301, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου. Το εταιρικό
κεφάλαιο της WEDIA ΕΠΕ ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €),
ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε χίλια (1.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής
αξίας τριάντα ευρώ (30,00 €) εκάστου. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00) και εξοφλήθηκε ολοσχερώς κατά την
υπογραφή του ως άνω συμφωνητικού. Το συνολικό συμφωνηθέν τίμημα θα
χρηματοδοτηθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2020, η Wedia είχε έσοδα περί τα 1,4 εκ ευρώ και θετικό
καθαρό ταμείο. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στις 1/3/2021 ήταν 29
άτομα. Η εταιρεία εξειδικεύεται στη σχεδίαση και ανάπτυξη απαιτητικών Web και
eCommerce εφαρμογών, καθώς και υπηρεσιών digital marketing, προσφέροντας
ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο
ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής της Entersoft για την πλήρη υποστήριξη μετασχηματισμού
των επιχειρήσεων με αξιοποίηση του eCommerce, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αναγκαία
λογισμικά της εφοδιαστικής αλυσίδας σε omnichannel επίπεδο. Μετά την εξαγορά της
Optimum και την ενίσχυση του τομέα software για Logistics, τώρα η Entersoft ενισχύει
δυναμικά τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών της στον τομέα της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων. Για πρώτη φορά ένας οργανισμός μπορεί να καλύψει συνολικά, με δικά του
προϊόντα και υπηρεσίες, όλη την εμπειρία ενός καταναλωτή (customer journey), από την
καμπάνια προώθησης προϊόντων μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής (business
transaction), συνδυάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες User Experience, eCommerce, Logistics,
CRM Analytics. και Digital Marketing.
Η Wedia έχει υλοποιήσει έργα σε επιχειρήσεις όπως οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, EUROLIFE FFH,
MARKETING GREECE, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, LEASEPLAN, GROUPAMA
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΕ, ICAP ΑΕ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ καθώς και πολλές άλλες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v