ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ: Οικονομικό ημερολόγιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ», ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021 ως ακολούθως :

1. Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020 : Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων : Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v