Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΤΕΡ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χ.Α.Α. δημοσιοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο της για το έτος 2021.

 

-             Πέμπτη 29 Απριλίου 2021:

Ανακοίνωση ετήσιων οικονομικών στοιχείων και της ετήσιας οικονομικής έκθεσης 2020 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Α.

-             Πέμπτη 29 Απριλίου 2021:

Ανάρτηση ετήσιας οικονομικής έκθεσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.bioter.gr

-             Παρασκευή 3 Σεπτέμβριου 2021:

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

 

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση του 2020.

 

Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, ενημερώνοντας εγκαίρως το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α.Α.

 

Αθήνα, 26 Απριλίου 2021

Για τη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

Το Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v