Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INTRALOT: Οικονομικό ημερολόγιο

Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει, στα πλαίσια της υποχρέωσης για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού & σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021 διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 5 Μάϊου 2021 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.): Αποστολή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και τον ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.intralot.com) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1- 31/12/2020.

Δευτέρα 10 Μάϊου 2021: Η ετήσια ενημέρωση αναλυτών & θεσμικών επενδυτών για τα
οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Τρίτη 29 Ιουνίου 2021: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη
μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, εφόσον
ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG S.A.:

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021: Πληρωμή τόκων ομολογιακού δανείου €250 εκ. 6,75%
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021: Πληρωμή τόκων ομολογιακού δανείου €500 εκ. 5,25%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v