Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAMDA: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 11 Μαίου 2021 ο κ. Στυλιανός Παναγιώτης Παγανόπουλος, Technical Advisor, Finance, TRT Hellinikon, προέβη σε αγορά 4.139 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή αγοράς 7,3991 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 30.624,86 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v