Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι o κ. Τσαμάζ Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Δ/νων Σύμβουλος του ΟΤΕ, σύμφωνα με την από 19/05/2021 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 18/05/2021 σε αγορά 470 μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας € 6.948,95

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v