Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Απάντηση στην Επ. Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρεία προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, του ν.4443/2016, καθώς επίσης και της υπ’ αριθμ. 5/204/2000 κανονιστικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι την 22-04-2021 πράγματι ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από το Διοικητικό της Συμβούλιο. Η έγκριση αυτών, λόγω της κατάστασης που πλήττει την χώρα μας, διενεργήθηκε μέσω τηλεφωνικής διάσκεψης.

Εντούτοις, με δεδομένο ότι αφενός στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις μελών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία ενώ είχαν συμφωνήσει με τις αποφάσεις αυτού διά της υπογραφής των πρακτικών, δημιούργησαν στην Εταιρεία ζητήματα, τα οποία ετέθησαν υπόψιν της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και αφετέρου έπρεπε να υπογραφούν από όλα τα μέλη σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και αλλού, δεν προέβημεν το χρονικό διάστημα αυτό σε σχετική ανακοίνωση, διότι δεν κατέστη εφικτό, λόγω της πανδημίας να λάβουμε τις υπογραφές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στις 7-5-2021 οι Οικονομικές καταστάσεις εστάλησαν στον Ορκωτό Ελεγκτή. Αναμένουμε από τον Ορκωτό Ελεγκτή την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στη συνέχεια θα προβούμε άμεσα στη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης του 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v