Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PRODEA: Η Επενδυτική Επιτροπή

Η «Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 29.06.2020 απόφασή του, επαναδιόρισε ως μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας, τα υφιστάμενα μέλη αυτής.

Κατόπιν αυτού, η σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου Πρόεδρος

Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου Μέλος

Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου Μέλος

Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Ιωάννη Μέλος

Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου Μέλος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v