Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ: Γνωστοποίηση για Επιτροπή Ελέγχου

Γνωστοποίηση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού, των ιδιοτήτων των μελών της και της σύνθεσής της (άρθρο 44 Ν. 4449/2017) Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γ.Σ. της 30ης Ιουνίου 2021:

• Επικύρωσε την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της χρήσης 2018, αποφασίζοντας η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και τρίτους. Τα μέλη της να είναι τρία σε αριθμό, τα δύο εκ των οποίων να έχουν την ιδιότητα του μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. και το ένα εξ αυτών να είναι τρίτο πρόσωπο. Η θητεία της να συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Δ.Σ., η οποία είναι πενταετής και λήγει στις 17.07.23.

• Επικύρωσε την απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της χρήσης 2018, που εξέλεξε το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι τους:

α) Καθ. κ. Βασίλειο Γ. Αντωνόπουλο - ως μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας,

β) κ. Robin D. Joy - ως μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.

γ) κ. Δημήτριο Δ. Λεβεντάκη - φορολογικό σύμβουλο-οικονομολόγο, ως τρίτο πρόσωπο - εξωτερικό μέλος της Ε.Ε.

Καλαμάτα, 30 Ιουνίου 2021

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v