ΧΑ: Οι μετοχές με ημερήσιο όριο διακύμανσης 10%

Ανάμεσά τους οι Trastor, Καρέλια και Reds. Σε ισχύ από την Δευτέρα 8 Απριλίου.

ΧΑ: Οι μετοχές με ημερήσιο όριο διακύμανσης 10%

Σύμφωνα με την Απόφαση 22 (παρ. 4.2, περ. 1. ε) της Δ.Ε.Χ.Α. του Χ.Α. και σε συνέχεια του τακτικού τριμηνιαίου ελέγχου διασποράς, οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών της Κύριας Αγοράς του Χ.Α. για τις οποίες θα ισχύουν όρια ημερήσιας διακύμανσης ±10% επί της τιμής εκκίνησης της μετοχής από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 είναι οι εξής:

  • TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΚΟ)
  • ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)
  • REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ)
  • ALPHA REAL ESTATE SERVICES Α.Ε. (ΚΟ)
  • ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ)
  • AVE Α.Ε. (ΚΟ)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v