Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ: Ορισμός μελών επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η εταιρεία "ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία", ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του της 30.06.2021, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν. 4706/2020, αποφάσισε οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων να ανατεθούν σε μία επιτροπή και όρισε την ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη, ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και όρισε ως μέλη της τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
1. Αναστασία Βαρβαρέσου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αναστάσιος Βαλσαμίδης, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Θεοφανή Μπαδόλα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30.06.2025 και μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας του έτους 2025.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατά την συνεδρίασή της, την 30.06.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Αναστάσιος Βαλσαμίδης, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)
2. Αναστασία Βαρβαρέσου, Γραμματεας (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
3. Θεοφανή Μπαδόλα, Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v