Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAMDA DEVELOPMENT: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική
γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 19.07.2021 ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της
Εταιρείας, προέβη σε αγορά 125 Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) λήξης Σεπτεμβρίου 2021
με υποκείμενο προϊόν μετοχές της Εταιρείας. Το μέγεθος του κάθε ΣΜΕ αντιστοιχεί σε 100 μετοχές. Η
συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε €97.881 με μέση τιμή αγοράς €7,83.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v