Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Foodlink: Συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία τροφίμων - αντιπροσωπειών και διανομών», ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ.1 του ν. 4548/2018, και σύμφωνα με την απόφασή του που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 26ης Αυγούστου 2021, και επικυρώθηκε με το υπΆ αριθμ. 357 πρακτικό, την παροχή άδειας προς εκμίσθωση ακινήτου από την εταιρεία «REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η εταιρεία REALESTLINK Α.Ε. αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕ, καθόσον η REALEST LINIK A.E. συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. με ποσοστό 25% . Επίσης α) ο Πρόεδρος της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. κ. Βασίλειος Καρακουλάκης με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία (άμεσο και έμμεσο) 45,85%, είναι και Πρόεδρος της Εταιρείας REALEST LINK A.E. της οποίας κατέχει (άμεσα και έμμεσα) το 50% των μετοχών και β) ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. κ. Αχιλλεύς Μάμαλης με ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (άμεσο και έμμεσο) 35,95%, είναι και Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας REALEST LINK A.E. της οποίας κατέχει (άμεσα και έμμεσα) το 50% των μετοχών.

Η συναλλαγή αφορά την μίσθωση με δωδεκαετή διάρκεια και μηνιαίο μίσθωμα ανερχόμενο σε 54.623,04 ευρώ πλέον ΦΠΑ, από την ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΕ ενός κτιριακού συγκροτήματοςσυνολικού εμβαδού 12.852,48 m2 περίπου επί του ιδιόκτητου ακινήτου της REALESTLINK ΑΕ στη Θέση «ΤΣΟΥΚΛΕΙΔΙ» ή «ΤΣΟΥΚΝΙΔΙ ή «ΠΕΥΚΟ ΠΑΠΠΟΥ» - «ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ» ή «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

H σύμβαση μίσθωσης θα υπογραφεί αμέσως μετά την παρέλευση 10 ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v