ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ολοκλήρωση Συναλλαγής Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων “Sunrise I”

Σε συνέχεια σχετικών προηγούμενων ανακοινώσεων, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. («PFH») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων “Sunrise I”, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους €7,2 δισ., ολοκληρώθηκε κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v