Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

PRODEA: Οικονομικό ημερολόγιο

Η PRODEA Investments ανακοινώνει Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.3.15.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών:

30.09.2021 Δημοσίευση Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2021

30.09.2021: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος για την επιστροφή κεφαλαίου

01.10.2021: Καθορισμός δικαιούχων για την επιστροφή κεφαλαίου (Record Date)

05.10.2021: Έναρξη καταβολής ποσού επιστροφής κεφαλαίου

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.prodea.gr) και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών (www.athexgroup.gr ).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v