Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ: Αγορές ιδίων μετοχών

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 08/10/2021 - 14/10/2021, αγόρασε συνολικά 6.674 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

08/10/2021

1.549

2.355,47

1,5206

1,5150

1,5400

11/10/2021

1.500

2.250,00

1,5000

1,5000

1,5000

12/10/2021

1.293

1.933,57

1,4954

1,4900

1,5000

13/10/2021

1.179

1.768,62

1,5001

1,4950

1,5100

14/10/2021

1.153

1.761,42

1,5277

1,5200

1,5450

Σύνολο

6.674

10.069

1,5087

 

 

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 102.184 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,50% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                          

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v