Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAMDA: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 29.10.2021 ο κ. Φώτιος Αντωνάτος, μη-εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή 7,125 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 71.250,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v