Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Αγορά Ιδίων Μετοχών 11.02.2022-17.02.2022

 

 

Κορωπί, 18/02/2022

 

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

 

H εταιρεία INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2021, ανακοινώνει ότι την περίοδο 11/02/2022 - 17/02/2022, αγόρασε συνολικά 14.287 ίδιες μετοχές, ως ακολούθως:      

 

Ημερομηνία

Αριθμός Μετοχών

Συνολικό Ποσό (€)

Μέση                Τιμή (€)

Χαμηλότερη Τιμή (€)

Υψηλότερη Τιμή (€)

11/02/2022

2.271

3.708,13

1,6328

1,6200

1,6700

14/02/2022

2.844

4.802,11

1,6885

1,6700

1,6950

15/02/2022

2.978

5.119,07

1,7190

1,6900

1,7450

16/02/2022

3.051

5.297,54

1,7363

1,6800

1,7400

17/02/2022

3.143

5.383,76

1,7129

1,6700

1,7200

Σύνολο

14.287

24.310,61

 

 

 

 

 

Μετά και τις προαναφερόμενες αγορές, η Εταιρεία κατέχει 202.727 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,99% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.                                                                

                                                                               

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

e-mail: [email protected]

 

Αγορά Ιδίων Μετοχών 11.02.2022-17.02.2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v