Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών...

Αθήνα, 02/03/2022

 

Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

 

H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/20 και κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, καθώς και βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 02/09/2020, ανακοινώνει ότι την 02/03/2022 προέβη σε αγορά  1.120 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης  6,53 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  7.313,60 ευρώ.

Συνολικά, η Εταιρεία κατέχει 2.913.773 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν στο 4,17% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v