Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INTRAKAT: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η DANECH ESTATE I LTD, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Λουκά Λαζαράκη, Γενικό Διευθυντή της INTRAKAT, προέβη στις 04.03.2022 σε αγορά 27.298 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 56.791,68 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v