Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INTRAKAT: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η DANECH ESTATE I LTD, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Λουκά Λαζαράκη, Γενικό Διευθυντή Ενέργειας της INTRAKAT, προέβη

- την 23.03.2022 σε αγορά 11.431 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 24.068,23 ευρώ και

- την 24.03.2022 σε αγορά 42.949 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 91.568,67 ευρώ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v