Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SPACE HELLAS Α.Ε.: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Αγία Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2022

 

 

 

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Νόμου 3556/2007

 

Η εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», ανακοινώνει, βάσει του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3-07-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Ιωάννης Δουλαβέρης του Αλεξάνδρου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με την από 28.12.2022 γνωστοποίησή του προς την εταιρεία, προέβη την 22.12.2022, σε πώληση 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 8.185,76 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v