ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Μ. & Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων» εφεξής «η Εταιρεία» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 263901000)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων», ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι το εργοστάσιο εκκόκκισης βάμβακος και συναφών δραστηριοτήτων, που βρίσκεται στην κοινότητα Πασχαλίτσας του νομού Καρδίτσας, και έχει εκμισθωθεί σε τρίτη μη συνδεδεμένη ανώνυμη εταιρεία επλήγη λόγω των πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στην περιοχή.

Tις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζημιών, οπότε και η Εταιρεία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Θέτουμε υπόψιν στο επενδυτικό κοινό πως το εκκοκκιστήριο είναι ασφαλισμένο για φυσικές καταστροφές.

 

Αθήναι, 15 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση για εκκοκκιστήριο Καρδίτσας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v