ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

20.11.2023

17.11.2023

Αγορά

15.388

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

80.955,15

2

20.11.2023

17.11.2023

Πώληση

6.388

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

33.676,02

3

20.11.2023

17.11.2023

Πώληση

110

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

58.261,00

4

21.11.2023

20.11.2023

Αγορά

1.453

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

7.558,93

5

21.11.2023

20.11.2023

Πώληση

1.453

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

7.582,10

6

22.11.2023

21.11.2023

Αγορά

3.417

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

17.766,77

7

22.11.2023

21.11.2023

Πώληση

2.817

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

14.782,95

8

22.11.2023

21.11.2023

Πώληση

6

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

3.135,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v