Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.: Αγορά ιδίων μετοχών

Η Εταιρία ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 και των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση της από 15/9/2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 27/9/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη την Τρίτη 28/11/2023 σε αγορά 2.150 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,9091 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 4.104,69 ευρώ και την Τετάρτη 29/11/2023 σε αγορά 1.750 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,9264 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 3.371,26 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v