ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Κηφισιά, 30 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2022

Η εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., σε εφαρμογή της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013, που διενεργήθηκε από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα “χωρίς επιφύλαξη”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v