ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.: Απόκτηση άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας...

Η Εταιρία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) με την Ε-58/2024 απόφασή της χορήγησε άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Εταιρία ισχύος 100MW και διάρκειας 20 ετών σε συνέχεια σχετικής αίτησής της.

Με την απόκτηση της συγκεκριμένης άδειας η REVOIL διευρύνει τις δυνατότητές της στο στόχο της πράσινης μετάβασης μέσω της ενασχόλησής της με το χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.   

Με την αξιοποίηση της άδειας η REVOIL πλαισιώνει το κομμάτι της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στην εμπορία – προμήθεια στον τελικό καταναλωτή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v