ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.: Συναλλαγές της Eurobank Equities

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

15.04.2024

12.04.2024

Αγορά

2.210

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

11.375,40

2

15.04.2024

12.04.2024

Πώληση

4.056

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

20.998,04

3

15.04.2024

12.04.2024

Αγορά

100

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

51.700,00

4

16.04.2024

15.04.2024

Αγορά

9.028

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

45.157,65

5

16.04.2024

15.04.2024

Πώληση

7.029

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

35.192,41

6

16.04.2024

15.04.2024

Αγορά

30

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

15.135,00

7

16.04.2024

15.04.2024

Πώληση

20

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

10.190,00

8

17.04.2024

16.04.2024

Αγορά

3.357

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

16.429,91

9

17.04.2024

16.04.2024

Πώληση

4.357

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

21.342,36

10

17.04.2024

16.04.2024

Αγορά

10

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

4.895,00

11

17.04.2024

16.04.2024

Πώληση

20

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

9.720,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v