ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Έναρξη της διαδικασίας άσκησης του δικαιώματος αγοράς (call option) σχετικά με τις Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Ομολογίες ποσού ευρώ 150.000.000 που λήγουν 25 Μαΐου 2025 (XS2560090214)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v