Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2024

 

Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Συναλλαγών

 

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι η κυρία Αικατερίνη Σαράντη προέβη την 17η Ιουνίου 2024 σε αγορά 1.500 κοινών ονομαστικών μετοχών στη μέση τιμή των 11,06 ευρώ ανά μετοχή, την 18η Ιουνίου 2024 σε αγορά 1.700 κοινών ονομαστικών μετοχών στη μέση τιμή των 11,10 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και την 19η Ιουνίου 2024 σε αγορά 750 κοινών ονομαστικών μετοχών στη μέση τιμή των 11,02 ευρώ ανά μετοχή.

 

Η παρούσα ανακοίνωση λαμβάνει χώρα χωρίς να επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, καθόσον η κυρία Αικατερίνη Σαράντη αποτελεί Συντονισμένο Πρόσωπο με τους κκ. Κυριάκο Σαράντη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικό Μέλος, και Γρηγόρη Σαράντη, Αντιπρόεδρο και μη Εκτελεστικό Μέλος.

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v