Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO: Επικαιροποίηση οικονομικού ημερολογίου

H εταιρεία Ν.ΒΑΡΒΕΡΗΣ-MODA BAGNO A.E στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, ενημεώνει οτι η ημερομηνία ανακοίνωσης των ετησίων συνοπτικών οικονομικών στοιχείων χρήσης 2019 (1.1.2019-31.12.2019) που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ θα γίνει τελικά την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v