Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MARFIN INVESTMENT GROUP: Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

24/10/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία») ανακοινώνει, κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το κοινό ομολογιακό δάνειο έκδοσης της Εταιρίας ύψους €150 εκ. και σημερινού υπολοίπου €142,5 εκ. μεταβιβάστηκε από τα επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η «Fortress Investment Group LLC» προς την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» (εφεξής «η Τράπεζα»). H «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» θα παραμείνει Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.

Κατόπιν αιτήματος της Εταιρίας, η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» συναίνεσε στον ορισμό της 6.12.2019 ως νέας Ημερομηνίας Αποπληρωμής τόσο του ανωτέρω μεταβιβασθέντος κοινού ομολογιακού δανείου όσο και του κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρίας ύψους €115 εκ. και σημερινού υπολοίπου €86,25 εκ. που η Εταιρία οφείλει επίσης να αποπληρώσει προς την Τράπεζα. Στο διάστημα αυτό η Εταιρία και η Τράπεζα θα συζητήσουν την αναχρηματοδότηση ή/και την αναδιάρθρωση του δανεισμού της.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρία ανακοινώνει, περαιτέρω, ότι οι συζητήσεις με τα επενδυτικά κεφάλαια της «Farallon Capital Europe LLP» και «Oak Hill Advisors (UK) LLP» για την από κοινού χορήγηση νέας χρηματοδότησης στην Εταιρία δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία και διεκόπησαν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v