Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Απάντηση σε ερώτημα της Επ. Κεφαλαιαγοράς

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, σε συνέχεια ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την επιβεβαίωση ή διάψευση δημοσιευμάτων, ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό για τα κάτωθι:

Η Εταιρεία στο πλαίσιο της διεύρυνσης και ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ που κατέχει, αναζητά συνεχώς νέες συνεργασίες και εξαγορές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό, με σκοπό να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία, έτσι όπως αυτό έχει κοινοποιηθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Στο ως άνω πλαίσιο εντάσσεται και ο νομικός, τεχνικός και οικονομικός έλεγχος, τον οποίο διεξάγει η Εταιρεία δυνάμει μη δεσμευτικής για την Εταιρεία προκαταρκτικής συμφωνίας για την απόκτηση της εταιρείας «RF Ομαλιές Μ.Α.Ε.» από την «RF Energy Α.Ε.», η οποία κατέχει αδειοδοτημένα και υπό αδειοδότηση αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 270 MW. Η ολοκλήρωση των ως άνω ελέγχων και η οριστική απόφαση για την εξαγορά αναμένονται έως την 25η Μαρτίου 2020.

Η Εταιρεία θα προβεί σε νεότερη ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού, όταν οριστικοποιηθεί η συμφωνία εξαγοράς.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v