ΔΕΗ: Πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος της ΗΔ της ΕΓΣ (Ορθή Επανάληψη)

Πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος της ΗΔ της ΕΓΣ

Ανακοίνωση 
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, πρόσθετες επεξηγήσεις επί του 2ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου 2019, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης https://www.dei.gr/Documents2/ΓΕΝΙΚΕΣ%20ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ%202019/Πρόσθετες%20Επεξηγήσεις%20επί%20του%202ου%20θέματος%20ΕΓΣ%2022082019%20ορθή%20επανάληψη.pdf

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2019

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v