ATTICA BANK: Αποφάσεις ΓΣ

4.1.3.3. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 24 η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, πραγματοποιήθηκε η μετ’ αναβολή, κατ΄ άρθρο 141 παρ. 5 του ν. 4548/2018, συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας της 4ης Ιουνίου 2020, από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, (με χρήση οπτικοακουστικών ή ηλεκτρονικών μέσων) σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις σχετικές διατάξεις του ν. 2396/1996 για τις άυλες μετοχές, το Καταστατικό της Τράπεζας καθώς και το άρθρο 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ Α΄ 68/20-03- 2020), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α΄ 83/10.04.2020), λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του covid-19, από τα Γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αναμετάδοση της συνεδρίασης στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 383.140.033 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 461.253.987 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 83,06 % επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Ανακοίνωση ορισμού της εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου ως νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας ανακοινώθηκε ο ορισμός της εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου κας Αικατερίνης Ονουφριάδου ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κας. Ζαχαρούλας Παπαθεοδώρου, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, της 27ης Νοεμβρίου 2019.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση. Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απάλλαξε κατά πλειοψηφία τους ελεγκτές για την ίδια εταιρική χρήση. 

ΘΕΜΑ 3: Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019). Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ενέκρινε τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση 2019, οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Χρήσης 2019, που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της 29/04/2020.

ΘΕΜΑ 4: Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019), καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας την 29/04/2020. Επιπλέον, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος (είτε σε μετρητά είτε σε μετοχές) στους κατόχους κοινών μετοχών.

ΘΕΜΑ 5: Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019 κατ’ άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019).

Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, η οποία έχει ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας καθώς και τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) που περιλαμβάνονται σε αυτή. Ανάλυση των ποσών των αμοιβών/αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετικές επεξηγήσεις καθώς και οι όροι των συμβάσεων, παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην Έκθεση Αποδοχών για το οικονομικό έτος 2019 και στο Παράρτημά αυτής, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. 

ΘΕΜΑ 6: Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία επέτρεψε σύμφωνα με το άρθρο 109 §4 του ν. 4548/2018 την παροχή αμοιβών, αποζημιώσεων και παροχών στα μέλη (εκτελεστικά και μη) του Δ.Σ., μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως προβλέπονται και αναλύονται στην Έκθεση Αποδοχών 2019 και στο Παράρτημα αυτής. Οι συνολικές αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των € 1,5 εκ σε ετήσια βάση, ήτοι αντίστοιχο με αυτό του 2018 και του 2019. 

ΘΕΜΑ 7: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020). Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ενέκρινε, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου της Τράπεζας προς το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) στην ελεγκτική εταιρεία KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. 

ΘΕΜΑ 8: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και είναι συνδεδεμένες με την Τράπεζα κατά την έννοια του ν.4548/2018 ή ενδιαφέροντος της Τράπεζας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο τους ή βάσει συμβάσεων. Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ενέκρινε τη χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές, αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών που 4 επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς και είναι συνδεδεμένες με την Τράπεζα κατά την έννοια του ν.4548/2018 ή ενδιαφέροντος της Τράπεζας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιό τους ή βάσει συμβάσεων.

ΘΕΜΑ 9: Τροποποίηση των άρθρων 20 (Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) και 37 (Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση) του Καταστατικού της Τράπεζας. Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ενέκρινε τις τροποποιήσεις α) του άρθρου 20 (Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου) παράγραφος 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, με την απαλοιφή της έγκρισης της ετήσιας έκθεσης του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων από τις ενδεικτικά αναφερόμενες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) του άρθρου 37 (Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση), με την προσθήκη των παραγράφων 9 και 10, προκειμένου να προβλεφθεί η δυνατότητα πραγματοποίησής της Γενικής Συνέλευσης από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και με επιστολική ψήφο.

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση αποεπένδυσης της συμμετοχής της Τράπεζας στην ανώνυμη εταιρεία «Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων» Η Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία ενέκρινε, σε συνέχεια αντίστοιχης απόφασης του Δ.Σ, την αποεπένδυση της συμμετοχής της Τράπεζας, με τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών της Atticabank Properties στο ΤΜΕΔΕ και χορήγησε τη σχετική άδεια για την διενέργεια της άνω συναλλαγής. Το ΤΜΕΔΕ, που εκπροσωπεί 149.907.554 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ήτοι ποσοστό 32,5% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία του θέματος αυτού.

Η Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία παρίστατο σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008, αφού ρωτήθηκε, δεν άσκησε δικαίωμα αρνησικυρίας για καμία από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

ΘΕΜΑ 11: Λοιπά Θέματα

Δεν συζητήθηκαν λοιπά θέματα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v