Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2021, ως ακολούθως:Τετάρτη 31.03.2021: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2020

Πέμπτη 01.04.2021: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Τετάρτη 09.06.2021: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2021

Πέμπτη 17.06.2021: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Τρίτη 13.07.2021: Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2020, δηλαδή πριν την 16.07.2021 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται

Τετάρτη 14.07.2021: Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος - Record Date

Τρίτη 03.08.2021: Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2020

Τετάρτη 08.09.2021: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2021

Τρίτη 23.11.2021: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. (www.opap.gr).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v