Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Έκτακτη  ΓΣ της 7/6/2021 αποφάσισε τα κάτωθι:

 

Ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ  ήταν  13, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  20.292.333  ήτοι  ποσοστό 84,60% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας.

 

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθούν άμεσα.

 

Θέμα 1ον: Εκλογή νέων Μελών ΔΣ λόγω λήξης της θητεία του.

η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την εκλογή του νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από τους παρακάτω:

 

Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1971 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Πατρόκλου 19, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΜ 824994 ΔΑΤ  του Υ.Α.Λάρισας.
Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου, Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1946 και κατοικεί στην Λάρισα Ιουστινιανού 28, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΒ 102973/18-1-06 Δ.Α.Τ του Υ.Α.  Λάρισας.
Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1964 και κατοικεί στην Νίκαια Λάρισας, τέρμα Γράμμου, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΜ 826307/28-7-2016  ΔΑΤ του ΑΤ Περιφέρειας  Λάρισας.
Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1973 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Ιουστινιανού 28, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΒ 833639/9-10-2006 ΔΑΤ της Υ.Α. Λάρισας.
Παναγιώτης Μαυρομμάτης του Αντωνίου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1968 και κατοικεί στην Λάρισα, οδός Ιάσωνος 45, κάτοχος του υπ.αριθμ. ΑΖ 761333/21-11-2007 ΔΑΤ του  Υ.Α Λάρισας.
Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1968 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Νικηταρά 66, κάτοχος του υπ.αριθμ. ΑΒ 832108/26-7-2006 ΔΑΤ του Υ.Α Λάρισας.
Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου, Δικηγόρος που γεννήθηκε στη Ελιά Γόννων, το 1958 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Μ. Αλεξάνδρου 4, κάτοχος του υπ.αριθμ. ΑΒ 424890/17-7-2006 ΔΑΤ του Υ.Α Λάρισας.
Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα, Νομικός, που γεννήθηκε στη Λάρισα το 1979 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Υψηλάντου 98, κάτοχος του υπ.αριθμ. Χ 136584/19-7-2002 ΔΑΤ του Αστ.Τμήμα Παγκρατίου.
Ιωάννης Χατζηευθυμίου του Γεωργίου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Λάρισα το 1974 και κατοικεί στη Λάρισα, οδός Σκουφά 18  κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΚ 964918/27-7-12 του Τ.Α. Λάρισας.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Έλληνες υπήκοοι. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 8 του καταστατικού είναι εξαετής, ήτοι μέχρι την 6/6/2027.

  Θέμα 2ον: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

η Γενική Συνέλευση ορίζει την Επιτροπή Ελέγχου η οποία από τώρα και εις το εξής θα απαρτίζεται από τα παρακάτω τρία μέλη:

Αθανάσιος Κουκουλίτσιος,  
Νικολέττα Μπασδέκη,  
Παναγιούλα Γεωργιάδη,  

 Η συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου έγινε από μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v