Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INTRAKAT: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2021, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ" (η «Εταιρεία»), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος) προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 20 και 21 και του άρθρου 7 παρ. 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1(β) και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v