Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.: Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου - Συγκρότηση σε σώμα...

Συνημμένα αντίγραφο του Πρακτικού της  Επιτροπής Ελέγχου της 30.06.2022 με θέμα τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και τον ορισμό Προέδρου αυτής.

Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου_30.06.2022

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v