CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ...

CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση

α) Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, β) Ορισμός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και γ) Ορισμός μέλους  της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και συγκρότησης αυτών σε σώμα.

 

Μοσχάτο, 16 Ιουνίου 2023

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «CENTRIC Α.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 13.6.2023 απόφασή του, σε συνέχεια της από 13.6.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που επικύρωσε την από 28.02.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί ορισμού του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Νικόλαος Μαρινάκος του Σαράντου, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,

2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

3) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, μη εκτελεστικό μέλος,

4) Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

5) Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

 

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από προηγούμενο έλεγχο και διαπίστωση πλήρωσης των  προβλεπόμενων στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 προϋποθέσεων, με την 13.06.2023 απόφασή του, όρισε το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με θητεία ίση με τη θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

 

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μη εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) είναι Ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Ιουνίου 2023, όρισε Πρόεδρό της τον κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως.

 

1. Aντώνιος Τσιφιλιτάκος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής

2.Εμμανουήλ Βλασερός, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

3. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

 

 

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την ίδια ως άνω από 13.06.2023 απόφασή του, όρισε το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο ως μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Η θητεία του νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά Μέλη εκ των οποίων τα δύο (2) Ανεξάρτητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

 

 

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της στις 13 Ιουνίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

1. Aντώνιος Τσιφιλιτάκος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής

2.Εμμανουήλ Βλασερός, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

3. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος της Επιτροπής

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v