ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.: Αντίγραφο Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου 19.07.2023 - Συγκρότηση σε σώμα...

Συνημμένα αντίγραφο του Πρακτικού της  Επιτροπής Ελέγχου της 19.07.2023 με θέμα τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και τον ορισμό Προέδρου αυτής.

Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου_19.07.2023

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v