ΛΑΜΨΑ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εταιρία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό  κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού ΧΑ, ότι κατά την σημερινή (06/11/2023) μετ' αναβολή συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A. μέσω συνδυασμένης απόκτησης από την 100% θυγατρική εταιρεία SELENA ENTERPRISES COMPANY LIMITED του ποσοστού μετοχών (33,91%) και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan), που κατέχουν στην ως άνω εταιρεία τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», οι παρόντες και αντιπροσωπευόμενοι μέτοχοι εκπροσώπησαν 15.819.732 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι το 74,05% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση με ψήφους 15.819.732 ήτοι με ποσοστό 74,05% επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε ομόφωνα και παμφηψεί την έγκριση της απόκτησης της μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Regency Hellenic Investments S.A. μέσω συνδυασμένης απόκτησης από την 100% θυγατρική εταιρεία SELENA ENTERPRISES COMPANY LIMITED του ποσοστού μετοχών (33,91%) και του αντίστοιχου ποσοστού εκ του δανείου (Senior Facility Loan), που κατέχουν στην ως άνω εταιρεία τα πιστωτικά ιδρύματα ALPHA BANK, EUROBANK και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

 

Αθήνα, 06 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v