ΓΕΒΚΑ: Αλλαγή στο ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 16-12-2019 συνεδρίασή του, εξέλεξε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Κούρβα Μιλτιάδη του Αλεξάνδρου, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού (μέχρι 30.06.2024).

το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

1.Γεώργιος Κρεμύδας του Κωνσταντίνου και της Aννας, Εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

2.Κωνσταντίνος Κρεμύδας του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3.Θεόδωρος Κονιδάρης του Βασιλείου και της Πηνελόπης, Εκτελεστικό μέλος.

4.Αχιλλέας Γλαβάς του Μιχαήλ και της Φωτεινής, Εκτελεστικό μέλος.

5.Παναγιώτης Κρεμύδας του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.

6.Παναγιώτα Μαυρουδή του Δημητρίου και της Βασιλικής, Εκτελεστικό μέλος

7.Περικλής Βασιλόπουλος του Τίτου και της Φωτεινής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8.Ελευθέριος Κονδύλης του Λάσκαρη και της Ευτυχίας, Μη εκτελεστικό μέλος.

9.Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου και της Κατίνας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v