Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Παραίτηση Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. και ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007

Παραίτηση Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.

και ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα

 

Η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 596/2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση της 20.05.2020, αποδέχτηκε την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. κ. Damian Cope, και αποφάσισε την μη εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση.

 

Κατόπιν αυτού, το το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα με έναρξη ισχύος της 01.06.2020 και για το υπόλοιπο της θητείας του ως ακολούθως:

 

Kamil Ziegler, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
Σπύρος Φωκάς, Αντιπρόεδρος Α', Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Saroch, Αντιπρόεδρος Β', Μη Εκτελεστικό Μέλος
Pavel Mucha, CFO, Εκτελεστικό Μέλος
Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Xρήστος Κοπελούζος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στυλιανός Κωστόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Ιατρού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Igor Rusek, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Rudolf Jurcik, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημητράκης Ποταμίτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  

ΑΘΗΝΑ, 03.06.2020
ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v